Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksChuyên đề - Phóng sự

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những mục tiêu chủ yếu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015).
13/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
HỎI: Nông thôn là gì? NTM có những đặc trưng gì và vì sao phải xây dựng NTM?HỎI: Nông thôn là gì? NTM có những đặc trưng gì và vì sao phải xây dựng NTM?
ĐÁP: Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là UBND xã.
13/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
HỎI: Xin cho biết khái quát những thành tựu đạt được về nông nghiệp nông thôn của tỉnh trong những năm  qua?HỎI: Xin cho biết khái quát những thành tựu đạt được về nông nghiệp nông thôn của tỉnh trong những năm  qua?
ĐÁP: Những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, thể hiện trên một số lĩnh vực:
13/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn