Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 02/06/2020, 15:00
Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
02/06/2020 | Văn phòng

​Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 199/QĐ-SLĐTBXH quy định chế độ báo cáo định kỳ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre.

Đính kèm Quyết định ban hành quy định báo cáo:Tải về    Quyết định ban hành quy định báo cáo.rarLượt người xem:  8
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn