Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 09/06/2020, 14:00
Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
09/06/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, đơn vị triển khai Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động để áp dụng thực hiện. Đính kèm Nghị định: Tải về    Nghi_dinh_61_2020_ND-CP_Ve_sua_doi_nghi_dinh_28.pdf


Lượt người xem:  7
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn