Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 07/04/2016, 14:00
Triển khai phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp năm 2016
07/04/2016 | Thanh tra Sở
Thực hiện Công văn số 857/TTr-CSLĐ ngày 25/12/2015 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp năm 2016. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra, ghi đầy đủ nội dung vào "Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động" và gửi về Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 73, Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).Công văn số 733/SLĐTBXH-TTr ngày 01/4/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và phiếu tự kiểm tra kèm theo.
Lượt người xem:   1903
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn