Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 14/09/2016, 13:00
TÀI LIỆU HỌP CHUẨN BỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN SINH KẾ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020"
14/09/2016 | Phòng Bảo trợ xã hội - Phòng, chống tệ nạn xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Quý đại biểu tài liệu họp chuẩn bị tập huấn triển khai Đề án "Phát triển sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020". Flie tài liệu đính kèm:
Lượt người xem:  616
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn