Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 26/12/2016, 14:00
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
26/12/2016 | Thanh tra Sở
Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Thông tin chi tiết xem file đính kèm:
Lượt người xem:   1305
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn