Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 15/05/2017, 03:00
Quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện, hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
15/05/2017 | Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội

​1. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Căn cứ Điều 43 của Luật Việc làm được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 thì đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: người lao động và người sử dụng lao động.

- Đối với người lao động khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn hay hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Đối với người sử dụng lao động, bao gồm: các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các doanh nghiệp; hợp tác xã; hộ gia đình; hộ kinh doanh; tổ hợp tác; các tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như quy định vừa nêu thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đang làm việc cho người sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

2. Về điều kiện người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ Điều 49 của Luật Việc làm thì người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn hay hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, đang đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

2.1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái luật và hưởng lương hưu, hay trợ cấp mất sức hàng tháng.

2.2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

2.3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao dộng hoặc hợp đồng làm việc.

2.4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.

3. Về mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

 Căn cứ Điều 50 của Luật Việc làm thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động bằng 60% mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiều vùng theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.    

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Về thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm có:

- Giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động như: Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì phải có giấy xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

- Sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.  

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: số 119A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại: 075.3822 846 để được giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp./.

Lượt người xem:   1000
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn