Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 15/05/2017, 11:00
Bến Tre triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017
15/05/2017 | Thanh tra Sở

Với chủ đề "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp", Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017 trên phạm vi cả nước. Tại Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 07/02/2017 để chỉ đạo việc tổ chức hưởng ứng Tháng hành động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng quản lý phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động, trong đó tập trung vào các hoạt động thông tin, truyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp để thúc đẩy việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh gồm đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã tổ chức thanh tra chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động tại 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công bố quyết định thanh tra chuyên đề ATVSLĐ tại doanh nghiệp.jpgẢnh: Công bố quyết định thanh tra chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

Nhìn chung, qua kiểm tra các doanh nghiệp đều thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động như thực hiện đúng thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, có xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động để tổ chức thực hiện, có kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tuy nhiên cũng còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động như: chưa quan trắc môi trường lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động,... Qua đó, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị này thực hiện để đảm bảo đúng theo quy định của phát luật.

Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp được kiểm tra nói riêng và tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động theo qui định; thường xuyên thông tin tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tại nạn lo động, bệnh nghề nghiệp; đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động./.​Lượt người xem:  1081
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn