Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 23/10/2017, 16:00
Thực hiện phiếu tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động
23/10/2017 | Thanh tra Sở

Ngày 16 tháng 02 năm 2006 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 02/2006/QĐ-SLĐTBXH về việc ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động. Theo đó người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với công đoàn cơ sở rà soát tình hình chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp để kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra, ghi đầy đủ nội dung vào "Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động" gửi về Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (số 73 đường 30/4, phường 3, thành phố Bến Tre). Thời gian gửi về chậm nhất ngày 05 tháng 11 năm 2017.

 Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện 09 mẫu phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động tại 09 lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp lựa chọn tải "Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động" phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình theo địa chỉ: www.sldtbxh.bentre.gov.vn _ mục Hoạt động Thanh tra – An toàn lao động để thực hiện việc tự kiểm tra chấp hành pháp luật lao động.

Thanh tra Sở sẽ ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp không thực hiện "Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động" để đưa vào danh sách thanh tra trong thời gian gần nhất.

Đây là trách nhiệm của người sử dụng lao động đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Phiếu tự kiểm tra xem file đính kèm:

Tải về    Phieu tu kiem tra.rar


Lượt người xem:   1235
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn