Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 23/07/2019, 10:00
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi
23/07/2019 | Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), để có cơ sở tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động và đảm bảo việc lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động của Bộ luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thời gian Quý cơ quan, đơn vị gửi ý kiến, đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất đến hết ngày ngày 09 tháng 8 năm 2019 để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

(Đính kèm một số vấn đề xin ý kiến và dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội).  
Tải về    Gop y Bo luat Lao dong sua doi.pdf

Lượt người xem:  819
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn