Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 23/07/2019, 16:00
Kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo và thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững năm 2019
23/07/2019 | Phòng Bảo trợ xã hội - Phòng, chống tệ nạn xã hội

Thực hiện kế hoạch số 1245/KH-BCĐCCTMTQG ngày 28/5/2019 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về việc tổ chức kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo và thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững năm 2019. Từ ngày 05 đến ngày 24 tháng 7 năm  2019, Ban chỉ đao các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức 09 đoàn kiểm tra, giám sát tại 09 xã của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi địa phương, Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh nghe Ban chỉ đạo huyện, xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và thực hiện Đề án sinh kế 06 tháng đầu năm 2019 và đi tham vấn trực tiếp một số hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, các địa phương đã củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể địa phương. Công tác truyền thông về giảm nghèo và Đề án sinh kế được quan tâm thông tin trên đài truyền thanh hoặc phổ biến trực tiếp qua các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. Đặc biệt, một số xã còn tổ chức họp mặt, đối thoại trực tiếp với người nghèo, người cận nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu cần hỗ trợ của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác giảm nghèo và Đề án sinh kế ở các địa phương vẫn còn một số hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền, thông tin về các chính sách giảm nghèo, Đề án sinh kế đến người dân còn hạn chế; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo, Đề án sinh kế của một số xã chưa đồng bộ; giải pháp hỗ trợ hộ nghèo còn chung chung, chưa cụ thể, chưa đa dạng sinh kế; một số hộ sử dụng vốn vay không đúng mục đích; công tác quản lý hộ tham gia Đề án sinh kế chưa chặt chẽ; một số hộ thoát nghèo chưa thật sự bền vững; hộ nghèo còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Nhận Phú Tân.jpg

Ảnh: Kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo và thực hiện Đề án sinh kế tại xã Nhuận Phú Tân, Mỏ Cày Bắc

Kết luận tại các buổi làm việc, các đồng chí trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị các huyện, thành phố, các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra, giám sát theo định kỳ việc triển khai thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ công tác giảm nghèo, Đề án sinh kế; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Chính quyền địa phương các xã tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt thông tin tình hình lao động sản xuất và đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo để kịp thời tư vấn, hỗ trợ về vật chất, tinh thần, giúp đỡ hộ khi gặp thiên tai, rủi ro, khó khăn đột xuất nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng tái nghèo./.

Lượt người xem:   95
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn