Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 05/09/2019, 09:00
Thực trạng và giải pháp về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
05/09/2019 | Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua đã được các ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 giao chỉ tiêu mỗi năm đưa 500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và chỉ tiêu này được điều chỉnh theo từng năm, theo nhu cầu của thị trường lao động ngoài nước và nhu cầu của người lao động.

Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu là 500 lao động, năm 2017 là 600 lao động, năm 2018 là 800 lao động, năm 2019 là 1.200 lao động. Tính đến 6 tháng đầu năm 2019, số người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 3.183 người, đạt tỷ lệ 127,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết giao ngay từ đầu nhiệm kỳ (3.183/2.500 lao động). Các thị trường mà người lao động được đưa sang làm việc đều có thu nhập cao và ổn định như: thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và hiện nay đang mở rộng sang thị trường Đông Âu (Ba Lan).  

Người lao động làm thủ tục xuất cảnh.jpg

Ảnh: Người lao động làm thủ tục xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn toàn tỉnh, với tinh thần "Đi học nghề, về làm chủ, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là bắt đầu khởi nghiệp", xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung toàn lực lượng để phối hợp với các ngành, các cấp, các hội, đoàn thể, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài triển khai thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị, với nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp như: thông qua các Phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại Trung tâm dịch vụ việc làm và các huyện trong tỉnh, thông qua các cuộc đối thoại với người nghèo ở các địa phương, các buổi hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời ở nước ngoài theo hợp đồng, để người lao động có cơ hội tìm hiểu, trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp mà mạnh dạn đăng ký tham gia.

Phối hợp Ban Tuyên giao Tỉnh ủy biên soạn tài liệu hỏi - đáp về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời ở nước ngoài theo hợp đồng để tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền trên báo, đài và xây dựng các chuyên mục về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời ở nước ngoài để tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và hệ thống Đài Truyền thanh của các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Huy động nguồn lực phục vụ Chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng để khởi nghiệp thoát nghèo nhanh và bền vững, thông qua việc phối hợp với các Sở, ngành tỉnh; các hội, đoàn thể; các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy để trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 bổ sung đối tượng chính sách được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, ngoài các đối tượng được hỗ trợ vay vốn theo quy định của Trung ương, bao gồm 03 nhóm đối tượng: (i) Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; (ii) Người trong độ tuổi lao động thuộc diện mồ côi tại các địa phương hoặc xuất thân từ các cơ sở bảo trợ xã hội; (iii) Người tham gia Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo thông qua đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tính từ khi ban hành Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đến nay đã thực hiện cho vay 254 trường hợp, với số tiền vay là 12.700 triệu đồng.

Vận động các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có liên kết với tỉnh, ủy thác nguồn vốn của doanh nghiệp qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thực hiện cho vay ưu đãi đối với người lao động tham gia thông qua doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho người lao động có đủ chi phí để tham gia. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã vận động được 01 doanh nghiệp ký hợp đồng ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, ủy thác số tiền là 1.180 triệu đồng để thực hiện cho vay đối với 24 người lao động tham gia qua doanh nghiệp, với mức vay bình quân 50 triệu đồng/lao động, hình thức vay tín chấp, lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

Tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ 3.640.000 đồng/người. Ngoài ra, hỗ trợ đưa người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính,  mức hỗ trợ bình quân khoảng từ 10 đến 13 triệu đồng/người.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đưa người lao động đi làm việc có thời ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn toàn tỉnh, trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục duy trì các nguồn lực đã được huy động để phục vụ Chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, khởi nghiệp thoát nghèo nhanh và bền vững.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đưa  người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó: tập trung tuyên truyền các thị trường thu hút nhiều lao động với chi phí thấp, thu nhập cao, ngành nghề phù hợp với người lao động của tỉnh như: thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và hiện nay đang mở rộng thị trường Đông Âu (thị trường Ba Lan). Đồng thời, tập trung tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho mọi người dân được biết để mạnh đang ký tham gia hoặc động viên người thân tham gia.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác này. Đặc biệt là các em học sinh, sinh viên của các trường nghề, các em học sinh cuối cấp III của các trường phổ thông trung học, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn để các em nhận thức được việc đi làm việc ở nước ngoài là bắt đầu khởi nghiệp để định hướng cho tương lai của mình.

Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có liên kết với tỉnh, ủy thác nguồn vốn của doanh nghiệp qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện cho vay ưu đãi đối với người lao động tham gia thông qua doanh nghiệp. Đồng thời vận động các doanh nghiệp thành lập Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh hay thành lập Trung tâm đào tạo tại tỉnh, góp phần giảm bớt chi phí cho người lao động và vận động hỗ trợ người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước khởi nghiệp.

Có như thế phong trào đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh mới thật sự lan tỏa và rộng khắp trong nhân dân, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương, để cải thiện cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh./.

Lượt người xem:   700
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn