Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 02/10/2019, 09:00
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre giám sát việc ban hành chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
02/10/2019 | Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Nằm trong khuôn khổ của chương trình giám sát của Quốc hội, theo đó năm 2020 Ủy ban Thường vụ của Quốc hội sẽ giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Theo kế hoạch số 36/KH-ĐGS, ngày 22/7/2019, kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Quốc hội Khóa XIV, Đoàn sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số địa phương khác khi thấy cần thiết; làm việc với đại diện Thường trực Chính phủ và 13 Bộ, ngành, cơ quan liên quan. Thời gian tiến hành giám sát tại 17 địa phương từ ngày 26/8/2019 đến ngày 04/10/2019, Đoàn giám sát chia ra thành 4 đoàn công tác song song. Mục đích của việc giám sát là chủ động trong tổ chức, thực hiện, tránh chồng chéo; bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả. Hoạt động của Đoàn giám sát tuân thủ Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Số liệu giám sát được cập nhật từ 01/01/2015 đến 30/6/2019.

Tại tỉnh Bến Tre, nhằm xem xét, đánh giá việc ban hành chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và những kết quả đạt được cũng như những hạn chế bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em ở địa phương từ đó có những đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan, ngày 01/10/2019 vừa qua, đoàn công tác của Đoàn đại biểu quốc hội - đơn vị tỉnh Bến Tre, dẫn đầu là bà Trần Thị Thanh Lam - Phó trưởng đoàn chuyên trách, có buổi làm việc với các sở, ngành có liên quan về vấn đề nầy.   
Quang cảnh buổi giám sát.jpg
Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Hiện nay, tỉnh Bến Tre có 276.386 trẻ em, chiếm 21,8% dân số toàn tỉnh; trong đó, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 0,64%. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh được chú trọng, các quyền cơ bản của trẻ được quan tâm thực hiện, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được thực hiện dưới các hình thức khác nhau từ trực tiếp đến gián tiếp nhằm kêu gọi toàn thể xã hội và cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc để bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, trong công tác này vẫn còn nhiều vấn đề đáng được quan tâm, nhất là trong thời buổi hội nhập và cuộc cách mạng khoa học công nghệ bùn nổ. Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay không chỉ là vấn đề của trẻ em hay của một gia đình nào mà đó là vấn đề của toàn xã hội, bởi con người là động lực của sự phát triển và trẻ em là tương lai, là mầm non của đất nước.

Vấn đề xâm hại trẻ em đã và đang được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh từng bước được kiềm chế, nhưng vẫn còn diễn biến tương đối phức tạp. Thực tiễn đã chứng minh, tình hình xâm hại trẻ em diễn ra bởi nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan: Tình hình kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ và không đồng đều đã tạo ra những mặt trái tác động trực tiếp vào cuộc sống của mỗi gia đình, cá nhân, xuất hiện nhu cầu hưởng thụ, ích kỷ hẹp hòi, biến chất sa đọa của một bộ phận người dân; mặt trái của xu hướng bùng nổ thông tin, dẫn đến đối tượng và nạn nhân dễ dàng tiếp cận và bị tiêm nhiễm các thông tin độc hại, quan điểm, lối sống lệch chuẩn trong đạo đức xã hội, trong khi công tác quản lý thông tin và các dịch vụ công nghệ cao, văn hóa phẩm còn hạn chế và yếu kém… Về nguyên nhân chủ quan: Môi trường và phương pháp giáo dục công dân cho trẻ em chưa phù hợp; đạo đức xã hội xuống cấp trong một bộ phận người dân không am hiểu pháp luật, dẫn đến một số trường hợp người có trách nhiệm quản lý, nuôi dưỡng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em; các đối tượng có lối sống buông thả, thiếu tu dưỡng, thiếu sự rèn luyện giáo dục từ tấm bé; công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa đến được với các nhóm có nguy cơ cao, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; phụ huynh cũng như các em chưa có kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ mình trước các hành vi hoặc nguy cơ bị xâm hại… Một nguyên nhân khác xuất phát từ nhận thức: Một số bậc phụ huynh cũng như các em chưa nhận thức được hậu quả tác hại lâu dài, nhiều mặt của tội phạm xâm hại trẻ em, do tâm lý mặc cảm, xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến tương lai nên cam chịu, chấp nhận thương lượng với kẻ xâm hại hoặc gia đình của họ; nhiều gia đình do mải mê làm ăn, lo toan cuộc sống nên ít quan tâm đến con em hoặc do cấu trúc gia đình tan vỡ nên phó mặc việc quản lý, giáo dục con em cho ông, bà hoặc những người khác; cộng đồng dân cư chưa nhận thức được đầy đủ về hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, từ đó chưa thể hiện trách nhiệm cao trong bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất của người dân phát triển hơn, sự phát triển của khoa học công nghệ, các công cụ giao tiếp ngày càng dễ dàng, phổ biến, đặc biệt là mạng xã hội,… Các em có sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý nhanh, sớm hơn, dễ dàng làm quen, kết bạn, gặp gỡ giao tiếp, tìm hiểu,… Các mặt trái của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ sẽ làm gia tăng các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại trẻ em.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành có nhiều ý kiến kiến nghị đến với Quốc hội, Chính phủ cũng như các Bộ, ngành cấp trung ương như đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em nhằm đảm bảo đầy đủ, chất lượng, không để chồng chéo, bất cập để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả. Xây dựng định nghĩa về các hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em; quy định trách nhiệm và sự phối hợp của cơ quan quản lý Nhà nước với các bộ, ngành và chính quyền các địa phương; ban hành chính sách, pháp luật để bảo vệ lợi ích chính đáng cho mọi trẻ em (ưu tiên nhóm trẻ em yếu thế trên cơ sở tiếp cận quyền trẻ em)...Sửa đổi Bộ luật Hình sự để hình sự hóa đầy đủ các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật để giáo dục, phục hồi tại cộng đồng. Nghiên cứu ban hành quy định pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, trong đó quy định cụ thể việc quản lý các trang web, các trò chơi trực tuyến, Facebook, Zalo, khai thác hiệu quả các thành tựu công nghệ thông tin, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của giới trẻ, đồng thời hạn chế những tiêu cực của loại hình thông tin, giải trí này. Qua quá trình triển khai thực hiện Luật Trẻ em trong thời gian qua, nhận thấy Luật Trẻ em vẫn còn có một số bất cập nên cần phải xem xét để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vấn đề về giới đối với trẻ em cũng rất được quan tâm và được đề xuất đưa yếu tố giới trong việc thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Còn nhiều quy định hiện hành nêu chung cho cả trẻ em trai và gái, dẫn đến sự bất cập và thiệt thòi cho trẻ em gái. Đáng quan tâm hiện nay là đối tượng em gái giúp việc gia đình hay lao động xa nhà, bị xâm hại tình dục, tình trạng tảo hôn, nạo phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi,…Về pháp luật, pháp luật hình sự còn bỏ sót một số hành vi xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng như tàng trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, chưa quy định cụ thể các hành vi thuộc tội danh dâm ô đối với trẻ em. Đối với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm hại trẻ em bỏ sót nhiều hành vi; việc xử lý vi phạm hành chính ít được thực hiện trên thực tế mà chủ yếu tập trung vào các vi phạm hình sự nên tính phòng ngừa, răn đe chưa cao.

Đối với Chính phủ, nên tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em một cách quyết liệt hơn và có sự đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, phù hợp để thu hút cán bộ có trình độ, có kỹ năng và có kinh nghiệm làm chuyên trách công tác bảo vệ trẻ em, đảm bảo số lượng và chất lượng bộ máy cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp (đặc biệt là số cán bộ làm chuyên trách công tác trẻ em trong nhà trường và trên địa bàn dân cư). Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng luân chuyển đội ngũ nhân sự làm công tác nầy. Cần có sự chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan tăng cường công tác đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ bảo vệ trẻ em và các cán bộ khác hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đưa nội dung bảo vệ trẻ em vào chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo luật, đào tạo ngành công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp, lao động xã hội, nhằm tăng cường bảo vệ, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực một cách hiệu quả. Chỉ đạo các bộ, ngành sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Quy trình can thiệp theo Nghị định 56/2017/QĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trẻ em còn nhiều gặp khó khăn bất cập. Khi can thiệp, hỗ trợ trẻ đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, nếu tuân thủ theo quy trình nầy, khi đưa vụ việc ra các cơ quan pháp luật thì không có đủ chứng cứ.

Đối với các bộ ngành trung ương, ban hành hướng dẫn để áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều của Bộ luật Hình sự quy định về xâm hại tình dục trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các Bộ có liên quan để ban hành chương trình, hoạt động cụ thể cho từng năm kế cả định hướng việc sử dụng kinh phí cho hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em. Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm ghi vốn cho tỉnh đầu tư trang thiết bị thông tin cơ sở lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo chương trình truyền thanh công nghệ mới thông minh do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, nhằm giúp địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền ở địa phương.

Cần xác định tầm quan trọng của những người làm nghề công tác xã hội trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Từ đó, chỉ đạo để sớm xây dựng Luật về nghề công tác xã hội và đưa luật này vào chương trình xây dựng Luật nhằm có chính sách đào tạo, thu hút, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên xã hội làm công tác quan trọng này, trong đó có số đông làm nghề chăm sóc, bảo vệ, nuôi dạy trẻ em trong các cơ sở giáo dục, trong các gia đình và gia đình thay thế và tại các địa bàn dân cư.

 Đối với công tác phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường, Bộ Giáo dục Đào tạo nên xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm tăng thời lượng giáo dục giới tính cho học sinh thông qua giờ học chính khóa, ngoại khóa của nhà trường.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp hàng tháng. Điều chỉnh đối tượng trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại trẻ em vào khoản 1 Điều 5 của nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; cần điều chỉnh: “Trẻ em bị nhiễm HIV” thay thế cho “Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo” tại Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Đối với Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020, đề nghị bổ sung định mức chi hỗ trợ một lần trực tiếp đối với trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực./.


Lượt người xem:  701
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn