Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 11/12/2019, 15:00
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2020 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
11/12/2019 | Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ có ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Trong đó tỉnh Bến Tre điều chỉnh vùng , từ vùng III lên vùng II (với mức lương 3.920.000 đồng/người/tháng) đối với Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành; từ vùng IV lên vùng III (với mức lương 3.430.000 đồng/người/tháng) đối với huyện Ba Tri, Bình Đại và Mỏ Cày Nam.

Trên cơ sở đó ngày 28 tháng 11 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2966/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH triển khai việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh đến các Sở, ban, ngành tỉnh; các hội, đoàn thể tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Liên minh hợp tác xã; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Trong đó, Sở có đề nghị Quý cơ quan, đơn vị yêu cầu các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động tiến hành rà soát, điều chỉnh xây dựng lại hệ thống thang lương, bảng lương cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, thông qua tập thể người lao động hệ thống thang lương, bảng lương đã được xây dựng lại và gửi đăng ký tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, Sở đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tiếp nhận và phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp, theo ủy quyền ngày 28 tháng 05 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với các huyện còn lại không có điều chỉnh vùng để áp dụng mức lương tối thiểu vùng thì áp dụng mức lương vùng  IV theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, (với mức lương 3.070.000 đồng/người/tháng)

đồng thời yêu cầu các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động rà soát, đối chiếu lại hệ thống thang lương, bảng lương đang thực hiện so với mức lương tối thiểu vùng để có sự điều chỉnh phù hợp trong việc trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

(Đính kèm Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).

Tải về    Nghị định số 90-2019-NĐ-CP.pdf

hinh 1 11-12-2019.jpg

Người lao động làm việc tạy Công ty TNHH Unisoll Vina Khu Công nghiệp Giao Long

Lượt người xem:   617
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn