Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 22/04/2020, 08:00
Bến Tre hỗ trợ cho người bán vé số lẻ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
22/04/2020 | Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Nhằm góp phần hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh trang trãi cuộc sống hàng ngày do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong thời gian tạm dừng phát hành vé số.

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1569/UBND-KGVX về việc hỗ trợ cho người bán vé số lẻ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì mời đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre dự họp bàn, thống nhất đề xuất phương án hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn, với mức hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ 15 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, từ nguồn kinh phí kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre và được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý phê duyệt.

Qua rà soát từ các địa phương, trên địa bàn tỉnh hiện có 5.047 người bán vé số lẻ ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 cần được hỗ trợ, với số tiền hỗ trợ 5.299.350.000 đồng (Năm tỷ hai trăm chín mươi chín triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng), chia theo huyện, thành phố (Ba Tri: 463 người; Thạnh Phú: 436 người; Chợ Lách: 375 người; Giồng Trôm: 683 người; Châu Thành: 829 người; Mỏ Cày Nam: 557 người; Mỏ Cày Bắc: 433 người; Bình Đại: 516 người; Thành phố Bến Tre: 755 người).

Đến ngày 06 tháng 4 năm 2020, các huyện, thành phố đã nhận được tiền hỗ trợ từ phía Công ty và tiến hành chi hỗ trợ cho người bán vé số theo danh sách đề nghị của các địa phương.

Nhìn chung, việc chi hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, công bằng, chặt chẽ, đúng người và đúng đối tượng thụ hưởng, theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các địa phương tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho người bán vé số đảm bảo theo tiến độ, đồng thời cũng đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và quy trình hướng dẫn của cơ quan y tế là mang khẩu trang và sát khuẩn khi tiếp xúc với người dân.

Hướng tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến để các địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách người bán vé số lẻ chưa được cập nhật vào danh sách nhận hỗ trợ đợt này đề xuất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre xem xét tiếp tục hỗ trợ, quyết không bỏ sót đối tượng./.

Lượt người xem:   458
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn