Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 28/05/2020, 11:00
NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ, LAO ĐỘNG VIỆC LÀM
28/05/2020 | Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Những năm gần đây, nhiều cơ quan, ban ngành đã tích cực phối hợp trong việc thúc đẩy thực hiện các vấn đề về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Bình đẳng giới đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển con người và phát triển của đất nước. Vì vậy, thực hiện bình đẳng giới là góp phần đẩy mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố để nâng cao khả năng tăng trưởng của quốc gia, giảm nghèo và quản lý nhà nước có hiệu quả.

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp, đời sống người dân vùng nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, tình hình biến đổi khí hậu do mực nước dâng hay hạn mặn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong tỉnh. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019, tỉnh có 18.185 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,59% dân số với 54.691 nhân khẩu; 16.367 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,13% với 57.640 nhân khẩu. Số người trong độ tuổi lao động là 808.543 người (nữ 371.018 người, chiếm 45,89%). Toàn tỉnh có 20.652 lao động được giải quyết việc làm; trong đó nữ: 9.756 người, chiếm 47,24%. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 42,1% (vượt 7,1% so với kế hoạch). 100% phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức.

hinh thang 2852020.jpg

(Lao dộng nữ nông thôn đan giỏ lục bình)

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong các doanh nghiệp, tỷ lệ lao động trong doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 75%; tiếp nhận và giải quyết tốt các hồ sơ lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tư vấn việc làm, tư vấn nghề nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động được quan tâm thực hiện; tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ trong tuần thông qua sàn giao dịch việc làm. Triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”, ... Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tại tỉnh. Song song đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện tốt, góp phần thực hiện tốt việc giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động./.


Lượt người xem:  362
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn