Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 15/06/2020, 15:00
Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 -2025
15/06/2020 | Văn phòng

Ngày 12- 6, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân được chú trọng, coi trọng công tác chính trị tư tưởng của đảng viên và quần chúng; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, lãnh đạo xây dựng, củng cố đơn vị và bảo vệ chính trị nội bộ được thường xuyên quan tâm, công tác kiểm tra giám sát được chú trọng nâng chất và đi vào nền nếp. Trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy có sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, tạo điều kiện cho các chi bộ trực thuộc chủ động thực hiện kế hoạch. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đình kỳ hàng tháng theo lịch đã đăng ký, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Đảng ủy. Hàng năm chi bộ, đảng bộ được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

hinh 4 15-6-2020.JPG
   Đồng chí Trần Văn Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới tiếp để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết; phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể của toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ngày càng vững mạnh và phát triển, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện, nâng cao mức sống của người có công; trợ giúp có hiệu quả cho người nghèo, người yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội; nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân.

Đại hội đã xác định một số chỉ tiêu chính cần phấn đấu đạt được. Đó là: Phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm 20.000 lao động, nhiệm kỳ 2020-2025 là 100.000 lao động; mỗi năm đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, nhiệm kỳ 2020-2025 là 10.000 lao động; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1%-1,5%/năm (theo chuẩn nghèo của giai đoạn); mỗi năm tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo 2%/năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 70%; tiếp tục xây dựng chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có trên 98% đảng viên, trên 90% quần chúng tham dự học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước theo quy định.

 hinh 3 15-6-2020.JPG

BCH Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lượt người xem:  336
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn