1. Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội
    1. Địa chỉ: Tòa nhà 6 Sở - 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.​
      Điện thoại:075 3822 443​
​ ​

​​